Posto Tempo Nome Apelidos Sexo Edición
76 01:22:48 ALEJO FERNÁNDEZ FERNANDEZ M None
77 01:22:54 ALDO REGUEIRA MARTINEZ M 2019
78 01:22:57 ANXO BARROS MONTEAGUDO M None
79 01:23:00 MARCELO LANZA BEN M 2022
80 01:23:02 ALBERTO GAVIEIRO PENA M 2019
81 01:23:04 RUBÉN VICENTE RÍOS M 2019
82 01:23:05 JORGE VEIGA CARBALLEDO M None
83 01:23:07 ALBINO FERNÁNDEZ GARCÍA M 2018
84 01:23:11 OSCAR PAZOS BARBEITO M None
85 01:23:15 MARCOS ORO VENCE M None
86 01:23:16 RAMÓN RODRÍGUEZ GONZALEZ M None
87 01:23:16 JUAN CARLOS DIAZ LOPEZ M None
88 01:23:21 ALDO REGUEIRA MARTINEZ M 2022
89 01:23:32 JESUS MANUEL BARRAL ASTRAY M 2019
90 01:23:32 ALONSOLISTE ALONSO LISTE M None
91 01:23:34 DAVID CANO CONESA M 2019
92 01:23:36 DANIEL ENERO TEIXEIRA M None
93 01:23:37 EDELMIRO MARTINEZ ROCA M 2019
94 01:23:37 DAVID ALONSO PREGAL M 2019
95 01:23:41 DAVID PÁJARO VARELA M 2019
96 01:23:47 LUISMA MIGUEL M 2016
97 01:23:53 JULIO VÁZQUEZ ENJAMIO M 2022
98 01:23:54 LUCAS POUSO VIDAL M 2018
99 01:23:56 MIGUEL REGUEIRA VEIGA M 2019
100 01:23:56 ANXO CASTRO VARELA M None